Změny v obchodních společnostech

Nabízíme Vám kompletní servis související s uskutečnením změn v obchodních společnostech od zabezpečení potřebných dokumentů, zápis do obchodního rejstříku a ohlášení změn příslušným úřadům. To vše za výhodné ceny. Služby poskytujeme ve spolupráci s našimi obchodními partnery.

Celý proces je často možné řídit přímo z pohodlí Vašeho domova kdekoliv v Evropské unii.

Služba obsahuje komplexní servis a péči o klienta, jehož jedinou úlohou je ve většině případů pouze podpis dokumentů.

Pro naše klienty zajišťujeme výlučně FULL SERVICE řešení.

 

 

 

 

 • 1. Úvodní konzultace
  2. Zajištění potřebné dokumentace
  3. Případné rozšíření živnostenského oprávnění
  4. Zápis změn do obchodního rejstříku
  5. Ohlášení změn živnostenskému úřadu
  6. Ohlášení změn finančnímu úřadu
  7. Zaslání dokumentace klientovi

  cena individuálně

   

  Využitím naší nabídky získáte 50% slevu ze soudního poplatku.

Rozsah služby

a) změna názvu (firmy) společnosti

b) změna sídla společnosti

c) rozšíření předmětu podnikání

 • přidání volné žinosti
 • přidání vázané živnosti
 • přidání řemeslné živnosti
 • zrušení živnostenského oprávnění
 • přidání předmětu podnikání podle zvláštního předpisu (např. poskytování zdravotní péče, výkon činnosti architekta, atd.)

d) změny základního kapitálu

 • zvýšení základního kapitálu
 • snížení základního kapitálu
 • změna rozsahu splacení základního kapitálu
 • přepočet základního kapitálu ze slovenské měny na eura

e) změny v seznamu společníků

 • změna adresy trvalého bydliště společníka
 • změna příjmení společníka
 • vstup nového společníka do společnosti
 • převod obchodního podílu (případně jeho části)
 • změna rozsahu splacení vkladu společníka
 • zvýšení vkladu společníka
 • zápis zástavního práva na obchodní podíl společníka
 • výmaz zástavního práva na obchodní podíl společníka
 • vyloučení společníka
 • přepočet vkladu společníka ze slovenské měny na eura

f) změny v seznamu členů orgánů společnosti

 • jmenování jednatele
 • odvolání jednatele
 • vzdání se funkce jednatele
 • jmenování člena představenstva
 • odvolání člena představenstva
 • změna způsobu jednání jednatele
 • jmenování člena dozorčí rady
 • odvolání člena dozorčí rady
 • jmenování prokuristy
 • odvolání prokuristy
 • změna adresy trvalého bydliště nebo příjmení členů orgánů společnosti

g) změna právní formy obchodní společnosti

h) sloučení, splynutí, rozdělení obchodních společností

i) likvidace společnosti

 • zrušení společnosti
 • likvidace společnosti
 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku

j) další změny podle potřeby

 

Popis služby

Úvodní konzultace

 • projednání a posouzení požadavků, resp. potřeb klienta
 • navržení optimálního způsobu zabezpečení změn podle individuálních potřeb klienta (navýšení základního kapitálu, převod obchodního podílu, změna struktury společníků / jednatelů, rozšíření předmětu podnikání a pod.)
 • vypracování individuálního plánu realizace změn ve společnosti

2. Zajištění potřebné dokumentace

3. Případné rozšíření živnostenského oprávnění

 • konzultování nových předmětů podnikání s živnostenským úřadem
 • ohlášení nových živností
 • převzetí osvědčení o živnostenském oprávnění (původně živnostenský list)

4. Zápis změn do obchodního rejstříku

 • podání návrhu na zápis změn prostřednictvím renomované advokátní kanceláře
 • sledování průběhu registračního procesu (včetně případných urgencí)
 • převzetí aktualizovaného výpisu z obchodního rejstříku

5. Ohlášení změn živnostenskému úřadu

6. Ohlášení změn finančnímu úřadu

7. Zaslání dokumentace klientovi

 

Založenie s. r. o.

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

za 229 € »

Kúpa ready-made s. r. o.

Predaj spoločností vrátane zabezpečenia procesu prevodu. Spracované účtovníctvo. Rozsiahle právne garancie.

za 799 € »

Registrované sídlo

Sídlo pre Vašu firmu v Bratislave. Príjímanie/preposielanie pošty. Notifikácia o došlej pošte v cene.

za 33,20 € / mesiac »

Zmeny v spoločnostiach

Kompletný servis súvisiaci so zmenami vo Vašej spoločnosti. Zmena konateľa, spoločníka, sídla a dalšie zmeny.

Zistiť viac »

Založenie akciovej spoločnosti

Kompletný servis až po zápis do obchodného registra. Na celom území SR.

Za 699 € »