Prečo sú naše ceny také nízke?

Pri podrobnejšom skúmaní našej cenovej ponuky Vám môže napadnúť otázka prečo sú naše ceny také priaznivé.

Pravdepodobne každý z nás bude súhlasiť s názorom, že nie je problém poskytovať kvalitné služby pri vysokých cenách. Na to, aby bolo možné poskytovať služby s vysokým stupňom kvality pri nízkych celkových nákladoch pre klienta je potrebné vyvinúť určité úsilie za účelom zefektívnenia business procesov. Veríme, že sa nám to úspešne darí.

 

1. Spokojný zákazník je pre nás najvyššou prioritou

Našim úsilím je budovať spoločnosť, ktorá sa prispôsobí potrebám a požiadavkám našich klientov. Azda najdôležitejšou požiadavkou je najvyššia kvalita a rozsiahly servis. Túto požiadavku vnímame ako legitímnu a preto má u nás prioritu číslo jeden. Avšak, nemenej dôležitá je aj otázka celkových nákladov pre klienta, ktorej prikladáme vysokú dôležitosť a ktoré významnou mierou prispievajú k celkovej spokojnosti klienta s poskytovaním služby .

Ako jediným na slovenskom trhu sa nám podarilo vytvoriť unikátnu ponuku, ktorá uspokojí potreby aj najnáročnejších klientov.

 

2. Naša komunikácia so zákazníkom prebieha z väčšej časti telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty

Pri komunikácii využívame prostriedky, ktoré nám moderná doba ponúka. So zákazníkom z iného mesta komunikujeme rovnako efektívne ako s klientom z Bratislavy.

V niektorých prípadoch odpadá potreba osobných stretnutí. Dôsledkom je ušetrený čas nielen klienta, ale aj nášho pracovníka. Tento čas môžeme venovať samotnému poskytovaniu služby a tak znížiť celkové náklady.

 

3. Komunikáciu s obchodným registrom uskutočňujeme výlučne elektronicky

Moderné komunikačné prostriedky je dnes možné využiť aj pri komunikácii s obchodným registrom.

Dôsledkom je, že môžeme našim klientom ponúknuť 50 % zľavu zo súdnych poplatkov. Podmienkou na získanie zľavy v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch je práve využitie možnosti elektronického podávania návrhov do obchodného registra.

Za týmto účelom spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá pre našich klientov zabezpečuje podávanie elektronických návrhov do obchodného registra. Ceny uvádzané v cenníku už zahŕňajú náklady na služby advokáta.

Častou otázkou našich klientov je práve, či je požiadavka využitia služieb advokáta opodstatnená. V zmysle platných právnych predpisov je advokát jediná osoba oprávnená opakovane a v rôznych veciach zastupovať klientov pred súdom (§26 ods. 5, §27, §25 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok).

 

4. Naše procesy sú kvalitne vyladené

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na efektívnosť uskutočňovaných úkonov. Využívame moderné počítačové systémy, ktoré umožňujú okamžité reakcie na vzniknuté udalosti a eliminujú prípadné chyby v procese. Výsledkom je prvotriedna kvalita a nízke celkové náklady.

 

5. Využívame úspory z rozsahu

Vzhľadom na to, že pri poskytovaní služieb máme naraz otvorené väčšie množstvo obchodných prípadov, pri poskytovaní služieb využívame úspory z rozsahu, o ktoré sa môžeme následne podeliť s našimi zákazníkmi a ktoré sa premietajú do výhodnej ceny.

 LLC Company Formation

Preparation of all required documents, obtention of trade license, registration with business register and registration with tax office. Worldwide.

for 229 € »

Ready-Made Companies

Ready-made companies prepared for immediate business. Legal guarantees.

for 799 € »

Registered Office

Registered office in Bratislava, Slovakia. Mail receiving / forwarding. Incomming mail notification.

for 33,20 € / month »

Company changes

Full service solutions regarding changes in your company. Appointment of a director, transfer of business share, change of registered office and other changes.

More »

Joint Stock Company Formation

Preparation of all required documents, obtention of trade license, registration with business register and registration with tax office.

for 699 € »